BlogRedukcja metali ciężkich.
Redukcja metali ciężkich.
Dodane: 06/05/2020

Podczas oczyszczania i neutralizacji ścieków przemysłowych, wytrącają się zawarte w nich ciężkie metale i inne zanieczyszczenia na ogół w postaci trudno rozpuszczalnych wodorotlenków, fosforanów, węglanów lub innych kombinacji nierozpuszczalnych soli.

Wodorotlenki niektórych metali zaczynają wytrącać się już w kwaśnym środowisku (Fe,Al.), podczas gdy inne wymagają odczynu alkalicznego ( Zn, Ni, Cd).

Na efekt wytrącania metali ze ścieków przemysłowych wpływa ponadto wiele czynników a mianowicie:

- dodawanie reagenta 
- sposób i szybkość mieszania 
- obecność innych anionów i związków kompleksowych 
- itd.

 

Dlatego w praktyce efekt wytracania zanieczyszczeń i metali, wyrażony pozostałą ilością zanieczyszczeń i metali w ściekach oczyszczonych, najczęściej nie pokrywa się z wartościami wynikającymi z ich iloczynów rozpuszczalności, ani też nie odpowiada zakresom pH określonym dla czystych roztworów zawierających pojedyncze metale lub zanieczyszczenia.

Wodorotlenki metali wytrącane podczas neutralizacji ścieków usuwane są najczęściej w czasie sedymentacji ścieków. Na szybkość i efekt sedymentacji wpływają bardzo efektywnie wprowadzone koagulanty/flokulanty SCANPOL podczas obróbki ścieków pogalwanicznych. Dodatek tych koagulantów/flokulantów SCANPOL przy obróbce ścieków ma bardzo duży wpływ na ilościowe wytrącanie ciężkich metali i innych zanieczyszczeń.

Poniżej krótki opis koagulantów/flokulantów SCANPOL bardzo dobrze współpracujących przy obróbce ścieków przemysłowych i bardziej wydajnych w porównaniu z podstawowymi koagulantami bazowanymi na solach żelaza lub glinu.

Poprzedni wpis