OFERTAELMACRONSeria 200TR
Seria 200TR
Opis produktu

W serii tej znajdują się instrumenty do pomiaru i kontroli pH, redox % i redox mV. Instrumenty serii TR są łatwe w użytkowaniu, programowaniu i kalibracji. Rozmieszczenie wszystkich wskaźników jest czytelne; duży wyświetlacz z cztero-segmentowych diod LED, diody świecące w menu oraz cztery duże klawisze funkcyjne. Wszystkie parametry są wprowadzane/zmieniane przy pomocy klawiszy funkcyjnych. Po podłączeniu elektrody do urządzenia wyświetlacz wskazuje aktualną wartość pH w mierzonym roztworze. Wbudowana ręczna/automatyczna kompensacja temperatury pozwala na uzyskanie możliwie wysokiej dokładności pomiaru w całym zakresie pH. 200TR-pH posiada izolowane wyjście sygnału 0/4 – 20 mA, proporcjonalne do wartości pH, z możliwością podłączenia np. komputera, drukarki lub innego sprzętu rejestrującego. W przypadku przerwy/zakłóceń podczas pomiaru, sygnał wyjściowy pozostaje “zamrożony” na ostatniej mierzonej wartości.